Webbanmälan

Matchledare A

Matchledare A är en delvis digital utbildning som utgör den första nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för domare.

Utbildningen bygger på självstudier och en efterföljande fysisk träff där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare och handledare vid praktik. Utbildningen riktar sig till dig som är ny som domare eller nyfiken på att börja döma och den är främst inriktad på matchledarskap i Easy Basket U8-U10.

Åldersrekommendationen för att genomgå Matchledare A är 13år.

Information

  • 2019-03-16 10:00 - 14:00
 • Djupsundshallen, Hammarö
 • Lars Davidsson
 • 800 kr
 • 14 av 14

Information

  • 2019-03-16 10:00 - 14:00
 • Djupsundshallen, Hammarö
 • Lars Davidsson
 • 800 kr
 • 14 av 14