Webbanmälan

Direktdomare Blå, Multikurs

Direktdomare Blå - Multikurs
Mål: att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på blå nivå.

Samtidigt som seglare kappseglar genomförs såväl praktisk som teoretisk utbildning av direktdomare och seglingsledare. 
Målsättningen är att genomföra många korta kappseglingar för att ge många tillfällen till övning. 

Kursinnehåll 
Utdrag ur kursplanen: Erfarenheter från praktik, Samspel med TL/SL, Utrustning, Bevaka regelefterlevnaden, Protester och gottgörelse och Regelefterlevnad.

Information

 • 2019-04-21
  • 2019-04-27 09:00 - 19:00
  • 2019-04-28 08:00 - 18:00
 • KSSS, Saltsjöbaden
 • Ingår inte men kan bokas via arrangören
 • Luncher, fika och middag ingår i kursavgiften.
 • 2000 kr
 • Avbokning senast två veckor innan kursstart
 • Grundläggande ledarskap, Godkänt regelprov
 • 1 av 15

Information

 • 2019-04-21
  • 2019-04-27 09:00 - 19:00
  • 2019-04-28 08:00 - 18:00
 • KSSS, Saltsjöbaden
 • Ingår inte men kan bokas via arrangören
 • Luncher, fika och middag ingår i kursavgiften.
 • 2000 kr
 • Avbokning senast två veckor innan kursstart
 • Grundläggande ledarskap, Godkänt regelprov
 • 1 av 15