Webbanmälan

Workshop nudging - en vänlig knuff för bra val

Har du hört talas om nudging? I denna workshop får du lära dig dels vad nudging är och hur du konkret kan använda metoden för att skapa positiva beteendeförändringar i din förenings verksamhet. När du åker hem från workshopen är målet att du ska ha en nudge att testa!

Ta gärna med dig ett eget faktiskt beteendeproblem som du vill arbeta utifrån. Vi arbetar i mindre grupper och bestämmer gemensamt med ämne/problemställning för varje grupp. Vi går på djupet med varje case och fokuserar lösningar och varje deltagare får ta fram en konkret handlingsplan för att kunna applicera arbetet i sin egen förening direkt när ni kommer hem.

Innehåll
 • Föreläsning: Introduktion till nudging samt konkreta exempel och rekommenderat tillvägagångssätt. Vi varvar teori och goda exempel både på när nudging fungerat väl och situationer när det fungerat mindre bra och diskuterar lärdomar från dessa.
 • Metodik och mätmetoder: Vi går igenom hur man konkret kan arbeta med nudging som metod och hur man mäter den faktiska effekten av nudgar.
 • Workshop: Grupparbete med att analysera beteendeproblematik och kreera förslag på nudgar utifrån egna konkreta case. Ta gärna med dig ett eget faktiskt beteendeproblem som du vill arbeta utifrån. Vi arbetar i mindre grupper och bestämmer gemensamt med ämne/problemställning för varje grupp. Vi går på djupet med varje case och fokuserar lösningar och varje deltagare får ta fram en konkret handlingsplan för att kunna applicera arbetet i sin egen organisation direkt när ni kommer hem.
 • Presentation av idéerna vi tagit fram samt diskussion och lärdomar av dem.

Anmälan
Sista dag för anmälan är 24 februari 2019.


Tips vid anmälan
När du ska uppge Organisationstyp välj "Idrottsförening". När du ska uppge Idrott välj "Akademisk idrott". 

Frågor
Kontakta Cecilia Olsson, utbildningsansvarig, 0733-21 07 51, cecilia.olsson@saif.se


Om nudging

Nudging har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer. Kanske fascinerades du av 2017 års nobelpristagare Professor Richard Thalers forskning om hur man med hjälp av vänliga knuffar kan ändra beteenden och vanor? En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande. Genom att arrangera valsituationen kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för organisationen och för samhället i stort? Hur får vi fler att välja att röra på sig och vara mer fysiskt aktiva? Hur arrangerar vi valsituationer så att det blir lätt att göra rätt? Det är frågor som nudging kan svara på, och en av Sveriges främsta föreläsare och experter i ämnet är Katharina Paoli.

Katharina kommer att berätta mer om vad begreppet nudging innebär, ge konkreta exempel på olika framgångscase, lyfta vanliga missuppfattningar kring nudging och visa hur man kommer igång och applicerar nudging i praktiken. Dessutom får du ta del av en konkret 6-stegs arbetsprocess med best-practise för att analysera beteendeproblem, forma nudgar, lägga upp en pilotstudie för att testa effekten av nudgarna och få en inblick i hur man kan utvärdera resultatet och implementera rätt nudge i större skala.

Om kursledaren

Katharina Paoli är Managing Director och grundare till A Win Win World och ordförande i nätverket Nudging Sweden. Hon är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och workshopledare inom nudging för hållbara val. Hon har mer än 10 års erfarenhet som kommunikationsstrateg med fokus på CSR och hållbarhetskommunikation. Katharina har en mycket god pedagogisk förmåga att förmedla kunskap på ett inspirerande sätt och god erfarenhet av att genomföra beteendepåverkande projekt där nudging har tillämpats som metod för både kommuner, myndigheter och företag. Katharina är också rådgivare åt Nordic Innovation House Cleantech Initiativ i Silicon Valley och medlem i Climate Reality Leadership Corps – Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan.

Information

  • 2019-03-29 09:00 - 16:30
 • Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm
 • Katharina Paoli
 • Workshopen är helt kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Akademiska Idrottsförbund tack vare projektstöd från Framåtfonden.
 • Anmälan är bindande. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kronor. Platsen kan överlåtas till annan person i föreningen utan kostnad. Kombinera gärna med studentidrottens styrelseutbildning 30-31 mars i Stockholm.

Information

  • 2019-03-29 09:00 - 16:30
 • Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm
 • Katharina Paoli
 • Workshopen är helt kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Akademiska Idrottsförbund tack vare projektstöd från Framåtfonden.
 • Anmälan är bindande. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kronor. Platsen kan överlåtas till annan person i föreningen utan kostnad. Kombinera gärna med studentidrottens styrelseutbildning 30-31 mars i Stockholm.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt. 

Studentidrotten finns på universitet, högskolor och folkhögskolor över hela Sverige. Förbundet har nästan 90 medlemsföreningar och drygt 58 000 medlemmar. Svensk studentidrott är det självklara valet för studenter som älskar idrott!

Sveriges Akademiska Idrottsförbund är medlem i Riksidrottsförbundet och en del av svensk idrott.