Webbanmälan

LOK-stöd utbildning i Norrtälje 15/8

LOK-stöd  - statligt ekonomiskt stöd för föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

Vid det här kurstillfället får du en kort introduktion av medlemsregistret, kalenderfunktionen och LOK-stödsmodulen i IdrottOnline för att du ska få en bild av hur systemet fungerar. Du kommer även att få information om LOK-stödsreglerna samt en inblick i det kommunala aktivitetsstödet.

Statligt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Sista ansökningsdag för LOK-stöd för våren 2019 är den 25 augusti 2019.

Målgrupp: Ledare i föreningen som ska arbeta med LOK-stödsmodulen

Kursledare: Pontus Englund

Program:

 • Presentation av IdrottOnline
 • LOK-stöd: Regler statliga/kommunala, vad är det som gäller
 • Medlemsregister:
  - Lägga in ny medlem
  - Roller
  - Grupper
 • Aktiviteter:
  - Lägga till, redigera
  - Närvarogregistrera
  - App
 • LOK-stödsmodulen:
  - Ansökan
  - Tilläggsansökan
 • Workshop (valfritt)
  - Arbeta i egen takt och få hjälp av kursledaren på plats


  Minst 5 deltagare för att kursen ska genomföras.

Information

 • 2019-08-07
  • 2019-08-15 18:00 - 21:00
 • Norrtälje Sportcentrum
 • Pontus Englund
 • Vi bjuder på fika med start ca 30 minuter innan utbildningstillfället. Ingen kurskostnad.
 • Avanmälan måste ske senast 5 arbetsdagar innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen 300 kr.

Information

 • 2019-08-07
  • 2019-08-15 18:00 - 21:00
 • Norrtälje Sportcentrum
 • Pontus Englund
 • Vi bjuder på fika med start ca 30 minuter innan utbildningstillfället. Ingen kurskostnad.
 • Avanmälan måste ske senast 5 arbetsdagar innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen 300 kr.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!