Webbanmälan

Matchdomare Blå - teorin Göteborg

Mål
Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut.
Länk till kursplanen
Efter praktik och godkänt prov får deltagaren Blå Matchdomarlicens.

Förkunskapskrav

Utbildningen bygger på tidigare genomförd seglingens ledarskap grund, grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov.

För mer information om dessa se: svensksegling.se/Utbildning...Baskurser/
Dessa båda köps via shop.svensksegling.se

Tillfälle för praktik kommer att erbjudas.

Frågor besvaras av Theres Wolgast:

utbildning@ssf.se
Theres: 0701-808 552


Information

 • 2019-08-20
  • 2019-09-04 18:00 - 21:00
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
  • 2019-09-18 18:00 - 21:00
  • 2019-09-25 18:00 - 21:00
  • 2019-10-02 18:00 - 21:00
 • Christian Örtendahl, Charlotte Greppe
 • Ingår inte
 • 1500 kr
 • Betalas till BG 641-6945 Märk med "matchdomare gbg" och ditt namn.
 • Om avbokning sker 2 veckor innan kursstart betalas avgiften tillbaka.
 • Seglingens Ledarskap Grund, godkänt regelprov, regelkurs
 • 4 av 15

Information

 • 2019-08-20
  • 2019-09-04 18:00 - 21:00
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
  • 2019-09-18 18:00 - 21:00
  • 2019-09-25 18:00 - 21:00
  • 2019-10-02 18:00 - 21:00
 • Christian Örtendahl, Charlotte Greppe
 • Ingår inte
 • 1500 kr
 • Betalas till BG 641-6945 Märk med "matchdomare gbg" och ditt namn.
 • Om avbokning sker 2 veckor innan kursstart betalas avgiften tillbaka.
 • Seglingens Ledarskap Grund, godkänt regelprov, regelkurs
 • 4 av 15