Webbanmälan

TGU 2 - RIKS 2019

Detta är en utbildning för dig som vill ta ytterligare ett steg i din utbildning som tränare.

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram har under de senaste åren omarbetats och stegvis byggts upp och består i dag av stegkurser. Stegkurserna Tennisens Plattform och Tennisens Grundtränarutbildning TGU 1–3 arrangeras av Svenska Tennisförbundet tillsammans med och genom de sju regionerna.

TGU 2-kursen är på sju dagar.  I kursen ingår också att man genomför en praktikdag i lägerverksamheten i sin region.

Utvecklingssteg: Talangutveckling 11-17 år

Ämnesområden:

 • Fysiologi och fysisk utveckling
 • Biomekanik och teknikutveckling
 • Tester
 • Planering och periodisering
 • Teknik och videoanalys
 • Kost, skador och återhämtning

Denna kurs riktar sig till tränare i hela Sverige och arrangeras 31 maj-1 juni i Stockholm, 13-15 augusti i Stockholm och/eller på Lidingö samt 15-16 november i Jönköping.


Information

 • 2019-05-14
  • 2019-05-31 00:00 - 2019-11-16 00:00
 • Stockholm
 • Johan Thorselius, Peter Rejmer, Hannes Hederstedt, Frej Hallgren
 • 7500 kr
 • Litteratur, lunch och fika. I de fall där kursdeltagarens klubb står för kursavgiften, erhålles en subvention från Svenska Tennisförbundet på 2 000 kr (subventionen söks av klubben genom Idrottslyftet)
 • Gäller alla kurser och konferenser som arrangeras av SvTF. Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Tennisens Plattform och TGU 1
 • 7 av 30

Information

 • 2019-05-14
  • 2019-05-31 00:00 - 2019-11-16 00:00
 • Stockholm
 • Johan Thorselius, Peter Rejmer, Hannes Hederstedt, Frej Hallgren
 • 7500 kr
 • Litteratur, lunch och fika. I de fall där kursdeltagarens klubb står för kursavgiften, erhålles en subvention från Svenska Tennisförbundet på 2 000 kr (subventionen söks av klubben genom Idrottslyftet)
 • Gäller alla kurser och konferenser som arrangeras av SvTF. Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Tennisens Plattform och TGU 1
 • 7 av 30