Webbanmälan

Domarutbildning Trampolin &DMT; regiondomare

Bara läkarintyg gäller för att få tillbaka avgiften efter sista anmälningsdag.
Efter denna kurs får du behörighet att döma Trampolin och DMT på regionsnivå.

Kursen arrangeras av region Väst men i samarbete med TK Levo som står för
värdskapet på plats samt kallelse till deltagare efter sista anmälningsdag.

Information

 • 2019-04-22
  • 2019-04-26 14:00 - 21:00
 • Lidköping, Levohallen
 • Pernilla Nyberg
 • 1250 kr
 • Bara deltagare från annan förening än TK Levo faktureras. Mat och övernattning ingår inte.
 • Att kunna få ned 10 markeringar vid bedömning live eller från video + ha läst bedömningsreglementet.

Information

 • 2019-04-22
  • 2019-04-26 14:00 - 21:00
 • Lidköping, Levohallen
 • Pernilla Nyberg
 • 1250 kr
 • Bara deltagare från annan förening än TK Levo faktureras. Mat och övernattning ingår inte.
 • Att kunna få ned 10 markeringar vid bedömning live eller från video + ha läst bedömningsreglementet.