Webbanmälan

Introduktion Utvecklingstränare

Introduktion utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som utgör den första nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för tränare. Utbildningen bygger på självstudier och en efterföljande fysisk träff där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare.

Information

  • 2019-05-11 10:30 - 13:30
 • Nya Myrsjösporthall, Nacka
 • Tommy Johansson
 • 800 kr
 • 11 av 24

Information

  • 2019-05-11 10:30 - 13:30
 • Nya Myrsjösporthall, Nacka
 • Tommy Johansson
 • 800 kr
 • 11 av 24