Webbanmälan

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs, Falun

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

Målgrupp
Organisationsledare, tränare och föräldrar

Syfte
Att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av den nya plattformen Inkluderande idrott - normer, kunskap, inspiration ingår.

Innehåll
- Hur normer som könsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer, hur det går att få syn på utmaningar i den egna miljön.
- Ge en bakgrund till varför ett normmedvetet synsätt är en förutsättning för att idrotten ska vara relevant och intressant för många även i framtiden - bortom 2025. 
- Utöver baskunskap om normers påverkan på idrotten, tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna miljön och konkreta verktyg för förändring och identifikation av handlingar som måste till för att förändring ska ske.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela kerstin.fryksen@dalaidrotten.se

Information

 • 2019-08-28
  • 2019-09-03 18:00 - 20:30
 • Pelle Bergs Backe 3, Falun
 • Utbildningen är kostnadsfri tack vare Idrottslyftet.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång faktureras hela kursavgiften.

Information

 • 2019-08-28
  • 2019-09-03 18:00 - 20:30
 • Pelle Bergs Backe 3, Falun
 • Utbildningen är kostnadsfri tack vare Idrottslyftet.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång faktureras hela kursavgiften.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!