Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Rättvik

Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

För vem är utbildningen?

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Minimiålder är 14 år, men då i sällskap med någon äldre tränare från samma förening som agerar mentor. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren

Grundutbildningens upplägg:
- Egna studier via webben och inläsning
- Fysisk träff/träffar
- Hemuppgift att genomföra i din förening
- Omfattning: Totalt ca 25 lektionstimmar á 45 minuter.

De uppgifter du lämnar vid anmälan kommer att delges utbildningens utbildare.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela kerstin.fryksen@dalaidrotten.se

Information

 • 2019-09-10
  • 2019-09-24 18:00 - 20:00
  • 2019-10-12 09:00 - 17:00
 • Rättvik, lokal meddelas i kallelsen.
 • Lisa Lamberg Nordin
 • 1800 kr
 • Vi subventionerar kursavgiften med 100% via Idrottslyftet. Föreningen ansöker om ersättning via sin IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel. Observera att föreningen faktureras kursavgiften. Kontakta ansvarig idrottskonsulent om du har frågor.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång faktureras hela kursavgiften.

Information

 • 2019-09-10
  • 2019-09-24 18:00 - 20:00
  • 2019-10-12 09:00 - 17:00
 • Rättvik, lokal meddelas i kallelsen.
 • Lisa Lamberg Nordin
 • 1800 kr
 • Vi subventionerar kursavgiften med 100% via Idrottslyftet. Föreningen ansöker om ersättning via sin IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel. Observera att föreningen faktureras kursavgiften. Kontakta ansvarig idrottskonsulent om du har frågor.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång faktureras hela kursavgiften.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!