Webbanmälan

Trygg idrott - Barnens spelregel 4 Sexuella övergrepp/trakasserier

Höstens utbildningstema är Trygg idrott - Barnens spelregel 4 Sexuella övergrepp/trakasserier

Kvällens tema är Barnens spelregel 4. 

Välkomna till en kväll som handlar om hur vi tillsammans kan minska risker för att barn och unga utsätts för våld och övergrepp inom idrotten. Vi kommer fokusera på hur vi pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.
Hur kan vi hantera oro kring dessa frågor och hur ska vi agera om det finns en misstanke om att något inte står rätt till? 
Vi kommer att också gå igenom kunskapsdelen i Skapa Trygga idrottsmiljöer som handlar om Sexuella övergrepp och trakasserier. Hur kan det förebyggas genom t.ex. inventera riskzoner, registerutdrag och referenstagning.

Material vi kommer att utgå ifrån är: 

Trygga idrottsmiljöer - ett material för att definiera begrepp, förebyggande arbete och handlingsplan när det oönskade skett. (RF)

Barnensspelregler - för en tryggare barn- och ungdomsidrott (RF+BRIS)

Stopp min kropp - handbok från Rädda Barnen

Maila gärna in dina frågor och funderingar innan till helen.alpstig@stockholmsidrotten.se 

Denna kväll är den andra av 4 tillfällen att fördjupa oss i Barnensspelregler med föreläsare i med kunskap i varje regel.

Workshop

Öppna samtal med frågor som väcks under kvällen.

Föreläsare

Hanna Thermaenius, psykolog och Stina Walheim, verksamhetssamordnare på Rädda Barnen

Helen Alpstig, sakkunnig Barn- och ungdomsidrott Stockholmsidrotten

Information

  • 2019-10-03 18:00 - 20:00
 • Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4. se bifogad beskrivning
 • Helen Alpstig, Hanna Thermaenius, Stina Walheim
 • Fika
 • Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 250 kr. Avanmälan sker till helen.alpstig@stockholmsidrotten.se  
 • 20 av 40

Information

  • 2019-10-03 18:00 - 20:00
 • Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4. se bifogad beskrivning
 • Helen Alpstig, Hanna Thermaenius, Stina Walheim
 • Fika
 • Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 250 kr. Avanmälan sker till helen.alpstig@stockholmsidrotten.se  
 • 20 av 40

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.