Webbanmälan

IdrottOnline Klubb - Administration - Grund

All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt.

Utbildningen är nu fullbokad. Man kan fortfarande anmäla sig via länken och på så sätt ställa sig på reservlista.

Detta är grundutbildningen för de administrativa delarna i IdrottOnline Klubb. På utbildningen går vi bland annat igenom medlemsregistret och LOK. Utbildningen riktar sig till dig som kommer hantera administrativa delar av IdrottOnline (ej Hemsidan, finns separat utbildning).

Mål med utbildningen
Deltagarna skall efter genomgången utbildning behärska grunderna i hanteringen av medlemsregistret i IdrottOnline samt ha kunskapen för att kunna lägga upp en strategi för hur man i föreningen skall arbeta med medlemsregistret i framtiden.

Innehåll
Kursen hålls bäst i din egen föreningsmiljö, men det finns tillgång till några övningsmiljöer på plats. Grundutbildningen är 3 timmar och innehåller bland annat:
-    IdrottOnline-systemet
-    Min sida
-    Föreningsinfo-fliken
-    Medlemsregistret
    -    Lägga till ny medlem/-ar
    -    Söka och hantera medlemmar
    -    Roller
    -    Grupper
    -    Kontakter
    -    Föreningsrapporten
    -    Statistik
-    LOK-stöd  

Övrigt
Egen dator skall medtagas till utbildningen.

Information
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt!

Förtäring
Vi bjuder på Frukt och Kaffe

Avbokningsregler
Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Avanmälan sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se

Frågor
Kontakta utbildning@stockholmsidrotten.se. Vid akuta frågor samma dag som utbildningens genomförande, 070-555 99 99 (Gunilla Lindström).

Välkommen med din anmälan!

Information

 • 2019-08-29
  • 2019-09-05 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens Kansli, Vretenvägen 4, Solna
 • Sara Dutina
 • Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Byte till annan deltagare går fram till kursstart. Avbokning sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
 • 18 av 15

Information

 • 2019-08-29
  • 2019-09-05 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens Kansli, Vretenvägen 4, Solna
 • Sara Dutina
 • Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Byte till annan deltagare går fram till kursstart. Avbokning sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
 • 18 av 15

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!