Webbanmälan

IdrottOnline Klubb - Hemsida - Grund

All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt.

Utbildningen är nu fullbokad. Man kan fortfarande anmäla sig via länken och på så sätt ställa sig på reservlista.

Detta är grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline Klubb. Utbildningen riktar sig mot dig som kommer hantera föreningens hemsida eller ett arbetsrum på föreningens hemsida.

Mål med utbildningen
Deltagarna ska efter genomgången utbildning behärska grunderna i hanteringen av en hemsida i IdrottOnline och föreningen skall ha skaffat sig en strategi för hur man skall arbete med hemsidan i framtiden.

Innehåll
Med detta verktyg erbjuds landets idrottsföreningar en modern lösning med hemsida och administrativa hjälpmedel.
Man kan publicera information, lag- och gruppsidor med aktivitetskalendrar, dokument och bilder.
Kursen hålls i en utbildningsmiljö med data från olika exempelföreningar.

Grundutbildningen är 3 timmar och omfattar följande delar:
-IdrottOnline-systemet
-Mina uppgifter
 -Behörigheter
 -Grundinställningar – förstasidan
 -Skapa webbsida
 -Skapa nyhet-
 -Infoga bild och länk
 -Kalender
  OBS! Denna kurs innefattar ej: Arbetsrum, Medlemsregister, Utbildningsmodulen och LOK-stöd

Övrigt
Egen dator skall medtagas till utbildningen.

Information
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt!

Förtäring
Vi bjuder på Frukt och Kaffe

Avbokningsregler
Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Avanmälan sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se

Frågor
Kontakta utbildning@stockholmsidrotten.se. Vid akuta frågor samma dag som utbildningen genomförs, 070-555 99 99 (Gunilla Lindström)

Välkommen med din anmälan!

Information

 • 2019-09-05
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens Kansli, Vretenvägen 4, Solna
 • Fredrik Olofsson
 • Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Byte till annan deltagare går fram till kursstart. Avanmälan sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
 • 18 av 15

Information

 • 2019-09-05
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens Kansli, Vretenvägen 4, Solna
 • Fredrik Olofsson
 • Vid utebliven avanmälan senast 1 vecka före kursstart debiteras 250 sek. Byte till annan deltagare går fram till kursstart. Avanmälan sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
 • 18 av 15

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!