Webbanmälan

Antidopingkurs 19 november 2019

Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva måste ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel och kosttillskott.
I första hand riktar sig kursen till anställda och förtroendevalda inom SF, SDF, DF och SISU-distrikt som alla har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet.

Kursinnehåll:
*  Hur alla dopingregler hänger ihop och hur det påverkar dig.
*  Hur antidopingarbetet bedrivs inom idrotten i Sverige och internationellt.
*  Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
*  Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
*  Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
*  Var man hittar tillförlitlig fakta om antidoping.

Anmälan görs senast 5 november 2019.

Välkommen med din anmälan!

Information

    • 2019-11-19 09:00 - 16:00
  • Folksams Hörsal, Bohusgatan 14, Stockholm.
  • 1200 kr
  • I kostnaden ingår lunch, fika och litteratur.

Information

    • 2019-11-19 09:00 - 16:00
  • Folksams Hörsal, Bohusgatan 14, Stockholm.
  • 1200 kr
  • I kostnaden ingår lunch, fika och litteratur.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!