Webbanmälan

Allmän tejpkurs, Växjö

Denna heldagskurs vänder sig till dig som är idrottare, idrottsledare eller vill ha lite tips och idéer på hur tejp kan användas för att underlätta rehabilitering, reducera smärta eller avlasta skadad vävnad. Kursens innehåll kommer att vara hur olika tejper kan användas i olika situationer, men också fördelar och nackdelar med tejpning. Dagen kommer att innehålla både teoretiska som praktiska moment. Teoretiska moment kommer innehålla bl a hur tejper kan/bör användas inom idrotten. Kontraindikationer för att tejpa, risker med att använda olika tejper och tejpers olika funktion och effekter.
De praktiska momenten kommer att innebära att manuellt hantera olika typer av tejper och ni som deltagare får applicera tejp på varandra för att ha med er lite praktisk erfarenhet ut i era föreningar.

Kursledare:
Per Martinsson, legitimerad sjukgymnast sedan 2009. Han har sedan examen arbetat inom primör/öppenvård och driver numer egen mottagning. Per har erfarenhet inom amatör- och elitidrott, främst fotboll och volleyboll. Eget idrottande nu för tiden är löpning och klättring.

Information

 • 2019-09-01
  • 2019-09-14 09:30 - 16:00
 • Växjö, lokal meddelas i kallelsen
 • 700 kr
 • I kursavgiften ingår fika, lunch och fika. Avgiften faktureras deltagarna efter kursen. Genom att söka bidrag från fritidsförvaltningen i din hemkommun, kan ev. del av avgiften fås tillbaka.
 • Alla återbud lämnas till SISU Idrottsutbildarna, 036-34 54 29 eller lena.moberg@smalandsidrotten.se. Om återbud inte lämnas debiteras full kursavgift.

Information

 • 2019-09-01
  • 2019-09-14 09:30 - 16:00
 • Växjö, lokal meddelas i kallelsen
 • 700 kr
 • I kursavgiften ingår fika, lunch och fika. Avgiften faktureras deltagarna efter kursen. Genom att söka bidrag från fritidsförvaltningen i din hemkommun, kan ev. del av avgiften fås tillbaka.
 • Alla återbud lämnas till SISU Idrottsutbildarna, 036-34 54 29 eller lena.moberg@smalandsidrotten.se. Om återbud inte lämnas debiteras full kursavgift.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!