Webbanmälan

Att leda och utveckla en ideell idrottsförening - Idrottens föreningslära GRUND, Växjö

Idrottens föreningslära – grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder. Utbildningen  riktar sig till alla organisationsledare. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan.

Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Dessutom smyger vi igång det som handlar om att utveckla föreningen. Ett särskilt material är framtaget.

För vem? Organisationsledare

Information

 • 2019-09-17
  • 2019-09-26 18:00 - 21:00
 • Växjö, lokal meddelas i kallelsen
 • Kaffe/fralla och kursmaterial ingår.
 • Kostnadsfri
 • Alla återbud måste lämnas till SISU Idrottsutbildarna, tel. 036-34 54 29 eller lena.moberg@smalandsidrotten.se. Om återbud inte lämnas debiteras 200:-.

Information

 • 2019-09-17
  • 2019-09-26 18:00 - 21:00
 • Växjö, lokal meddelas i kallelsen
 • Kaffe/fralla och kursmaterial ingår.
 • Kostnadsfri
 • Alla återbud måste lämnas till SISU Idrottsutbildarna, tel. 036-34 54 29 eller lena.moberg@smalandsidrotten.se. Om återbud inte lämnas debiteras 200:-.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!