Webbanmälan

Domarkurs för Pistol

Finns inga lediga platser, utbildningen är full och anmälan är stängd.       
Vill du ta C-domarlicens i ISSF-grenar för pistol eller gevär? Och på så sätt lära mer om tävlingsregler, då ska du fortsätta att läsa denna inbjudan till en lärorik utbildningshelg 15 - 17 november,
 start 18.00 fredag 15 november och slutar 14.00 söndag. Utbildare är Lars Carlsson och Ingemar Proos. Kursen kräver inte några förkunskaper. 

Efter godkänd kurs erhåller deltagaran nationell C-domarlicens i ISSF-grenarna för pistol eller gevär.  Det innebär att du kan verka i jury för rankingtävlingar samt bli duktig funktionär i stort på tävlingar. För dig som skytt får du också en bredare insyn i det internationella regelverk som styr skyttesporten.

Antal deltagare:

Kursen har 20 platser varav ca 5-7 är reserverade för elever från Skyttegymnasiet, Aleholm. Alla deltagare som anmäler sig från någon av Smålands Skyttesportförbud föreningar har förtur före andra deltagare från andra distrikt. Från 19 september finns det inga lediga platser. Anmälan är stängd. Du som anmält dig fick en bekräftelse på att du anmält dig. Slutlig bekräftelse på att du är antagen till kursen kommer i början av vecka 44, samtidigt skickas kursmaterial ut till antagna deltagare. 

Kursavgift

Föreningar som tillhör Smålands Skyttesportförbund betalar en lägre deltagaravgift, 800 kr, utbildningsstödet som tidigare fanns att söka via Smålands Skyttesportförbund är borttaget.
Deltagare från annat distrikt betalar 1.100 kr. 
Tisp: I flera kommuner finns det möjlighet att söka ett s k "Ledarutbildningsstöd" kontakta din kommun för mer info. 

Program:

Fredag: Start 18.00 och pågår till ca 21.00
Lördag: Start 9.00 och pågår till ca 16.00, med avbrott för lunch
Söndag: Start 9.00 och pågår till ca 15.00, med avbrott för lunch

Utbildare: Lars Carlsson & Ingemar Proos 

Frågor?

Välkomna med frågor om kursen till ansvarig, Mikael Nilsson
E-post: mikaelnottja32@gmail.com 

Information

 • 2019-09-18
  • 2019-11-14 18:00 - 21:00
  • 2019-11-16 09:00 - 16:00
  • 2019-11-17 09:00 - 15:00
 • Sävsjö Skyttesenter
 • Lars Carlsson & Ingemar Proos Ansvarig/Frågor till: Mikael Nilsson
 • I utbildningskostnaden, på 800kr för deltagare tillhörande Smålands SDF och 1.100 kr för deltagare från annat distrikt. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika. Deltagaren står själv för lunch, middag, boende, resa mm.
 • 800 kr
 • OBS! Deltagaravgiften är subventionerad till deltagare från Smålands SDF. Deltagare från annat distrikt betalar 1.100 kr i kursavgift.
 • Anmälan är bindande. Smålands SF förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om färre än 10 pers anmäler sig till utb. Ev. personliga utgifter i samband med inställd utbildning står deltagaren själv för.

Information

 • 2019-09-18
  • 2019-11-14 18:00 - 21:00
  • 2019-11-16 09:00 - 16:00
  • 2019-11-17 09:00 - 15:00
 • Sävsjö Skyttesenter
 • Lars Carlsson & Ingemar Proos Ansvarig/Frågor till: Mikael Nilsson
 • I utbildningskostnaden, på 800kr för deltagare tillhörande Smålands SDF och 1.100 kr för deltagare från annat distrikt. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika. Deltagaren står själv för lunch, middag, boende, resa mm.
 • 800 kr
 • OBS! Deltagaravgiften är subventionerad till deltagare från Smålands SDF. Deltagare från annat distrikt betalar 1.100 kr i kursavgift.
 • Anmälan är bindande. Smålands SF förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om färre än 10 pers anmäler sig till utb. Ev. personliga utgifter i samband med inställd utbildning står deltagaren själv för.