Webbanmälan

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, kurs 1

Kurs 1 – Före pubertet
För dig som är ledare för aktiva före pubertet 6-12 år   

Målgrupp:
Utbildningen (ÅFT) vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. Det är en temakurs med teori och framför allt praktikpass där du som ledare får verktyg och idéer kring hur man skapar övningar. Vi utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar.

ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området.

Medtag kläder och skor för praktiskt pass, anteckningsblock.

Information

  • 2019-09-27
    • 2019-10-01 18:00 - 21:00
  • Idrottens Hus Linköping samt Linköping Sportcenter
  • Ann-Louise Baca
  • Kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen 500 kr/person i efterhand.

Information