Webbanmälan

Workshop Åldersanpassad fysisk träning - före puberteten, Uddevalla

Barn och unga är mottagliga för olika typer av träning vid olika åldrar. Denna workshop handlar om hur du bör träna barn som ännu inte kommit i puberteten för att de ska få en allsidig fysisk uppbyggnad. 

Syfte och mål
Syftet är att du som tränare ska få en förståelse för vilka fysiska övningar som ger barn, som ännu inte kommit i puberteten, en allsidig fysisk uppbyggnad och ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Kvällen består av både teori och praktik.

Innehåll 
- Styrketräning för prepubertala barn
- Uthållighetsträning för prepubertala barn
- Koordinations-, Snabbhets- och Rörlighetsträning för prepubertala barn

Målgrupp
Tränare/aktivitetsledare inom barn- och ungdomsidrott.

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära.

Deltagaravgift
500 kr inkl. fika. Lunch ingår för de som också går på eftermiddagens utbildning, Åldersanpassad fysisk träning - under pubertet. Här kan du läsa mer och anmäla dig till det tillfället. Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt. att full deltagaravgift faktureras.

Specialkost
Glöm inte att ange eventuellt önskemål om specialkost i samband med din anmälan. 

Bekräftelse
Ett mail skickas i samband med anmälan vilket bekräftar att den är ok. Får du ingen bekräftelse ring 0709-26 58 94. SISU Västra Götaland förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning/föreläsning om deltagarantalet inte anses tillräckligt.  

Kallelse
Kallelse mejlas till samtliga deltagare som angett mejladress ca 1 vecka innan kursstart. 

Information

 • 2019-11-02
  • 2019-11-09 09:00 - 12:00
 • Rimnersahllen
 • fika
 • 500 kr
 • Inkl fika.
 • Anmälan är bindande. Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan. Återbud mindre än 5 dagar innan kursstart alt att utebli medför att full deltagaravgift faktureras.
 • Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära.

Information

 • 2019-11-02
  • 2019-11-09 09:00 - 12:00
 • Rimnersahllen
 • fika
 • 500 kr
 • Inkl fika.
 • Anmälan är bindande. Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan. Återbud mindre än 5 dagar innan kursstart alt att utebli medför att full deltagaravgift faktureras.
 • Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!