Webbanmälan

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

Vill du som tränare få kunskap och verktyg till att motverka och hantera nervositet hos dina idrottare?

I denna utbildning går vi igenom inlärningspsykologins koppling till nervositet och stress i idrotten. Du får lära dig vad stress och nervositet är, hur det vidmakthålls, och vilka problem det kan skapa. Med denna kunskap kan du sedan normalisera, förklara och hjälpa dina adepter att bryta sig loss från negativa spiraler av stress, nervositet och undvikande beteenden. 

 

Mål och syfte:
Att förstå människans mekanismer bakom stress och nervositet i idrottssammanhang. Att med denna kunskap kunna identifiera orsak, normalisera tillståndet och förklara nervositet. Att lära sig hur man kan motverka att stress och nervositet vidmakthålls och går ut över den enskildes glädje och utveckling. Att vidare kunna hjälpa idrottaren med lindrigare former av stress och nervositet.

Innehåll:
Beteendeanalys – Grundläggande drivkrafter till idrottsbeteenden
Stress och Nervositet – Vad händer i kroppen?
Respondent inlärning – Hur skapas och vidmakthålls nervositet och rädslor.
Praktiska övningar – Lär dig analysera idrottarens beteende.
Att ”bota” lindrigare former av nervositet och stress – Vad kan du säga, göra och förändra?

Målgrupp
Tränare, ledare och föräldrar.
Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Omfattning:
6 utbildningstimmar.

Utbildningsansvarig:

Johanna Ingvaldson

johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se

010-4765758

Kallelse:
Skickas via e-post, glöm inte att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut.

Information

 • 2019-10-08
  • 2019-10-19 09:00 - 16:00
 • Båstad
 • Anna Funke
 • Kostnadsfri för idrottsföreningar med säte i kommunerna Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Perstorp, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Svalöv, Helsingborg, Landskrona och Båstad. Förtäring ingår ej!

Information

 • 2019-10-08
  • 2019-10-19 09:00 - 16:00
 • Båstad
 • Anna Funke
 • Kostnadsfri för idrottsföreningar med säte i kommunerna Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Perstorp, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Svalöv, Helsingborg, Landskrona och Båstad. Förtäring ingår ej!

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!