Webbanmälan

Simidrottsledare - Göteborg

(Tänk på att du måste gå igenom hela anmälningsproceduren genom att klicka på knappen "nästa" när du lagt in de personer som ska anmälas. Observera att din anmälan är registrerad när du fått upp bild där det står att anmälan är mottagen och att det är skickat en bekräftelse med e-post)

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som assisterande ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen.

Utbildningen består av en del på webben som genomförs inför en fysisk träff. Den uppskattade tiden på webben ligger på ca 20 studietimmar och den fysiska träffen är 20 studietimmar fördelat på två dagar.

Tre veckor inför de fysiska kursdatumen erhåller deltagarna kursmaterial samt inlogg till den webbaserade delen av utbildningen och en uppstart av denna del sker i form av ett Skype-möte som kursledaren inbjuder till. Den webbaserade delen av utbildningen innefattar uppgifter som deltagaren ska göra i den egna föreningen, och ska ha genomförts inför de fysiska kursdatumen.

KURSINNEHÅLL: 

Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att idrotta i vatten, Livräddning och säkerhet, Mekanik, Simningens ABC, Simteknik, Landträning, Simidrotterna, Simlinjen, Planering, Kommunikation

KURSMATERIEL: 

Utbildningsmaterialet är obligatoriskt och varje deltagarna ska ha tillgång till materialet i form av varsitt exemplar.

 • Simidrottsledare, webbutbildning från SISU Idrottsböcker
 • Simlärarboken, bok från SISU Idrottsböcker
 • Simlinjen, bok från SISU Idrottsböcker
 • Simlinjen – riktlinjer och kvalitetskriterier (pdf)
 • Barnens spelregler (folder)
 • Simmärkesbestämmelserna (folder)

KURSDATUM: 

Datum för uppstart webbaserade delen:     2019-10-08

Datum för fysisk träff:                             2019-11-02--03

Var god att ta del av PDF inbjudan i samband med anmälan.


MVH VSSF utbildningskommitté

Information

 • 2019-09-23
  • 2019-10-08 19:00 - 20:00
  • 2019-11-02 08:00 - 16:30
  • 2019-11-03 08:00 - 16:45
 • Webben, Scandic Opalen/Valhallabadet Göteborg
 • Marika Sagre, Nina Jonsson
 • Ingår EJ i kursavgiften, ev. boende bokas av föreningen/deltagaren själv i anvisad kursstad under den fysiska kursträffen.
 • Lunch ingår samt för- och eftermiddagsfika.
 • 3300 kr
 • Deltagaravgiften är 3 300 kr inkl utbildningsmaterial och måltider inom programmet. Av deltagaravgiften kommer 2 300 kr per godkänd deltagare att subventioneras via Idrottslyftet. Ansökan behöver inte göras utan betalas ut till anmälande förening när deltagaren är rapporterad godkänd.
 • Anmälan är bindande, vilket innebär att de kostnader som påförs VSSF avseende utbildningen betalas i sin helhet (faktiska kostnader) av deltagaren vid avanmälan efter sista anmälningsdag.
 • Deltagaren skall vara godkänd på SISU:s nya Grundutbildning för tränare eller Plattformen, ha en aktuellt HLR-intyg (max 1 år gammalt) samt vara minst 16 år det året man går utbildningen.
 • 24 av 24

Information

 • 2019-09-23
  • 2019-10-08 19:00 - 20:00
  • 2019-11-02 08:00 - 16:30
  • 2019-11-03 08:00 - 16:45
 • Webben, Scandic Opalen/Valhallabadet Göteborg
 • Marika Sagre, Nina Jonsson
 • Ingår EJ i kursavgiften, ev. boende bokas av föreningen/deltagaren själv i anvisad kursstad under den fysiska kursträffen.
 • Lunch ingår samt för- och eftermiddagsfika.
 • 3300 kr
 • Deltagaravgiften är 3 300 kr inkl utbildningsmaterial och måltider inom programmet. Av deltagaravgiften kommer 2 300 kr per godkänd deltagare att subventioneras via Idrottslyftet. Ansökan behöver inte göras utan betalas ut till anmälande förening när deltagaren är rapporterad godkänd.
 • Anmälan är bindande, vilket innebär att de kostnader som påförs VSSF avseende utbildningen betalas i sin helhet (faktiska kostnader) av deltagaren vid avanmälan efter sista anmälningsdag.
 • Deltagaren skall vara godkänd på SISU:s nya Grundutbildning för tränare eller Plattformen, ha en aktuellt HLR-intyg (max 1 år gammalt) samt vara minst 16 år det året man går utbildningen.
 • 24 av 24