Webbanmälan

Processträff Introduktionsutbildning för tränare

Välkommen till en processträff där du efter genomförd introduktionsutbildning på webben träffar andra tränare från ditt distrikt med syfte att utifrån utbildningen diskutera och utveckla ledarskapet!

Genom att ni tillsammans applicerar olika delar från utbildningen i konkreta landhockeysammanhang, landar kunskapen ytterligare. Frågor som vilket stöd man behöver från sin förening och hur tränarna kan stötta varandra kan också
diskuteras.

Träffen anordnas måndag 23 september kl. 18-21 hos SISU Idrottsutbildarna på Vretenvägen 4 i Solna . En processledare från SISU håller i träffen.

Information

 • 2019-09-16
  • 2019-09-23 18:00 - 21:00
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Fika ingår
 • Genomförd Introduktionsutbildning för tränare (webbutbildning)

Information

 • 2019-09-16
  • 2019-09-23 18:00 - 21:00
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Fika ingår
 • Genomförd Introduktionsutbildning för tränare (webbutbildning)