Webbanmälan

Gör det bättre själv om du kan!

Nacka kommuns Föreningsledarvecka

Vilken plats får idrotten när Nacka växer?Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius informerar.

Föreläsning med idrottspsykologen och författaren Johan Fallby. Gör det bättre själv om du kan!

Information

   • 2019-11-17 09:00 - 13:00
  • Nacka Stadshus
  • Gunilla Lindström

Information

   • 2019-11-17 09:00 - 13:00
  • Nacka Stadshus
  • Gunilla Lindström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.