Webbanmälan

Gör det bättre själv om du kan!

Nacka kommuns Föreningsledarvecka

Vilken plats får idrotten när Nacka växer?Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius informerar.

Föreläsning med idrottspsykologen och författaren Johan Fallby. Gör det bättre själv om du kan!

Information

    • 2019-11-17 09:00 - 13:00
  • Nacka Stadshus
  • Gunilla Lindström

Information

    • 2019-11-17 09:00 - 13:00
  • Nacka Stadshus
  • Gunilla Lindström

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!