Webbanmälan

Barnkonventionen och idrotten

OBS! Byte av lokal till Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Barn- och ungdomsidrotten ska utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s Barnkonvention som grund.

Vad betyder det för dig och din förening?

OBS! Byte av lokal till Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2Innehåll:

  • Hur kan vi ytterligare förbättra verksamheterna i Solna Stad genom ökad kunskap om Barns rättigheter (Barnkonventionen)?
  • Hur ser samsynen ut kring barnkonventionen i Solnas föreningar?
  • Hur kan vi stärka barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande i föreningslivet?
  • Tillfälle att ställa frågor till idrotten och kommunen.


Information

    • 2019-11-21 18:15 - 20:30
  • Föreläsningen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 200 skr. Avanmälan görs till susanne.hasselgren@stockholmsidrotten.se

Information

    • 2019-11-21 18:15 - 20:30
  • Föreläsningen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 200 skr. Avanmälan görs till susanne.hasselgren@stockholmsidrotten.se

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.