Webbanmälan

Truppgymnastik Trampett steg 1

Bara läkarintyg gäller för att få tillbaka avgiften efter sista anm.dag. Materialet faktureras alltid. 
KURSEN SKER DIGITALT OCH INFO OM HUR DETTA SKER KOMMER TILL ANMÄLDA

Välkommen till utbildningen Truppgymnastik Trampett steg 1!

HELA KURSEN KOMMER ATT VARA DIGITAL.

Denna utbildning går igenom övningar till och med frivolt med halvskruv och petrik med fokus på anlopp, inhopp, upphopp, luftfärd och landning. Här får du fördjupad kunskap om redskapet trampett med ytterligare metodik, er stationer och förövningar. De praktiska delarna i utbildningen kompletteras med teoretiska moment kring logisk stegring och biomekanik.

Förkunskapskrav: Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. För att bli antagen till kursen ska deltagaren ha genomfört och registrerat sig på kursen Intro Svensk Gymnastik. Det är en digital distanskurs som tar ca två timmar att genomföra. Kursen innehåller information som alla ledare inom Svensk Gymnastik ska känna till, bland annat om Gymnastikförbundets utvecklingsmodell, ledarskap och uppförandekod. Genom att genomföra Intro Svensk Gymnastik säkerställer du att du har rätt kunskaper för att delta på Truppgymnastik Trampett steg 1.  Här hittar du Intro Svensk Gymnastik: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/intro/ 

Deltagaren skall också ha gått Gymnastikens Baskurs-träning och tävling samt Trupp Basic

Kurslängd: 2 dagar
Åldersgräns: Från det år du fyller 16

Läs mer om Gymnastikförbundets utbildningar i truppgymnastik på gymnastik.se, klicka här.


Information

 • 2020-05-24
  • 2020-06-06 09:00 - 2020-06-07 17:00
 • Digitalt
 • Martin René, Simon Nyberg
 • 2150 kr
 • Material ingår och kursen går digitalt.
 • Från det år du fyller 16 + deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk Gymnastik, Trupp Basic alternativt Hopp och Volt + därefter minst 30 timmars praktik i hallen under minst tre månader

Information

 • 2020-05-24
  • 2020-06-06 09:00 - 2020-06-07 17:00
 • Digitalt
 • Martin René, Simon Nyberg
 • 2150 kr
 • Material ingår och kursen går digitalt.
 • Från det år du fyller 16 + deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk Gymnastik, Trupp Basic alternativt Hopp och Volt + därefter minst 30 timmars praktik i hallen under minst tre månader