WebbanmÀlan

Grundutbildning för tränare, Luleå

Grundutbildning för tränare ger dig en god grund att stå på i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Två fysiska träffar varvas med egna studier via webb och hemuppgifter. Träffarna genomförs i Luleå.

För vem är utbildningen?

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som du sen kan välja att utvecklas vidare ifrån. Den passar även dig som varit tränare ett tag, eftersom den bygger på färsk forskning och innehåller diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Lägsta ålder är 14 år och deltagare mellan 14-16 år bör delta med en vuxen från samma förening.

Innehåll

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade, sugna på att lära sig och växa som människor och idrottare. Du får även veta mera om vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.

Vi vill att du som tränare ska kunna skapa en miljö där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. Utbildningen ger ett stöd, så att du kan känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar. 

Grundutbildningens avsnitt/ämnen:

- Jag och idrottsrörelsen 
- Jag och ledarskapet 
- Jag och träningen 
- Jag och utövaren 
- Valbar del 

Kursens upplägg

Grundutbildningen för tränare består av två fysiska träffar med egna studier via webb och hemuppgifter däremellan.

Totalt omfattar den 25 lektionstimmar á 45 minuter:

-        Fysisk träff 1, 3 timmar

-        Egna studier via webb och inläsning, cirka 12 lektionstimmar

-        Hemuppgift som du genomför i din förening, cirka 3 lektionstimmar

-        Fysisk träff 2, 8,5 timmar

Kursorter

Träff 1: Genomförs i Luleå den 9 januari. 

Träff 2: Genomförs i Luleå den 8 februari.

Tips! 

Ta gärna del av introduktionsutbildningen för tränare innan du deltar i utbildningen.

Information