Webbanmälan

Tränare Blå, Göteborg 2020

Tränare Blå 2020 

Utbildningen bygger på Färgpyramiden och träningslärans blå nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Del 1, 4-5 april: Teori

Del 2, 5-6 april: Praktik 

Godkänd teori och praktik ger blå tränarlicens. 

Förkunskapskrav

 • Min ålder 16 år
 • Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
 • Genomgången Grön tränarkurs
 • Regelkurs och godkänt regelprov på nätet. Hittas här. 
 • Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik

Mål

Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på blå nivå.

Sista anmälan är den 8 mars 2020

Om du bara kan den ena delen, teorin/praktiken, så maila karin@ssf.se och stäm av innan du anmäler dig.


Utbildningen hålls i Göteborgsområdet och mer info och detaljer kommer efterhand.

Kursinnehåll:

Fart 6 h 

Ostagade båtar - Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser

Stagade båtar - RS Feva/C55/Spitfire/29er 

Fysiologi 2 h 

Metrologi 1 h 

Väg & Metodik 6 h 

Strategi och taktik, träningsmetodik, banan, diagnostisering, regler, tränarskap och taktiska hjälpmedel

Praktik på vattnet med seglare

Information

 • 2020-03-08
  • 2020-04-04 09:00 - 2020-04-05 17:00
  • 2020-04-06 08:00 - 2020-04-07 17:00
 • Jesper Gunneling
 • ingår ej
 • Lunch och fika kommer finnas på plats under teoridagarna och medhavd lunch gäller under praktiken om inget annat meddelas senare
 • 2500 kr
 • Teori och praktik ingår i kursavgiften samt lunch och fika under teoridagarna och lunch under praktiken.
 • Minst 16 år. Genomgången Grön tränarkurs, Godkänd regelkurs

Information

 • 2020-03-08
  • 2020-04-04 09:00 - 2020-04-05 17:00
  • 2020-04-06 08:00 - 2020-04-07 17:00
 • Jesper Gunneling
 • ingår ej
 • Lunch och fika kommer finnas på plats under teoridagarna och medhavd lunch gäller under praktiken om inget annat meddelas senare
 • 2500 kr
 • Teori och praktik ingår i kursavgiften samt lunch och fika under teoridagarna och lunch under praktiken.
 • Minst 16 år. Genomgången Grön tränarkurs, Godkänd regelkurs