Webbanmälan

Folkrace Steg 4 Teknik Vara-

Uppdatering av din kunskap, samt utbyte av erfarenhet.

En dag som är framåt

Denna kurs är viktig för din och Folkracens framtid.

Kunskap är bland det lättaste att bära.

Inriktningen är för dig som vill komma till A-LIC eller kvarhålla din A-licens

Medtag gällande regelverk.

Information

 • 2020-02-18
  • 2020-03-07 09:30 - 17:00
 • Vara Folkhögskola
 • Klas Åke Fredén/Mats Lilja
 • Ingår ej
 • Ingår
 • 900 kr
 • Deltagare från VBF klubb erhåller 100 kr i rabatt

Information

 • 2020-02-18
  • 2020-03-07 09:30 - 17:00
 • Vara Folkhögskola
 • Klas Åke Fredén/Mats Lilja
 • Ingår ej
 • Ingår
 • 900 kr
 • Deltagare från VBF klubb erhåller 100 kr i rabatt