Webbanmälan

14-17 2020

Svenska Friidrottsförbundet bjuder in till

kursen

Friidrott för ungdom 14-17

Helgerna:

Del 1: 2-4 Oktober 2020, Sollentuna
Del 2: 20-22 November 2020, Falun
Del 3: 8-10 Januari 2021, Växjö

Vi välkomnar totalt 30 kursdeltagare från hela Sverige.

Då vi räknar med att det blir många fler ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval ske utifrån ett
personligt brev från de ansökande med en beskrivning om sin tränarbakgrund, träningsgrupp samt en plan
för framtiden i sin tränargärning.
Information om innehåll i det personliga brevet skickas ut de som sökt allt efter anmälningarna kommer till
Svensk Friidrott, dock senast den 2 september 2020.
Antagningsbesked får du senast den 7 september.

Friidrott för ungdom 14–17 år är del fyra i friidrottens barn- och ungdomstränarutbildning. 
Målgruppen är ledare som har erfarenhet av verksamhet för 12–14-åringar.
I kursen tar vi avstamp från de tidigare kurserna och ger tips och idéer om hur verksamheten kan utvecklas vidare för äldre ungdomar.

Behörighetskrav att söka till 14-17 års utbildningen är att du har gått 10-12 samt 12-14 års utbildningen.

Efter två års arbete med att ta fram ett nytt kursmaterial, nya kursplaner är detta den första kursen som fullt ut kommer att använda den nya boken
Träning i uppbyggnadsstadiet FRIIDROTT 14-17 och dess webbplats.

Utformningen av utbildningen 14–17 år är över tre kurshelger där det ingår ett antal hemuppgifter mellan helgerna. Vilka skall lämnas in senast två veckor före nästa träff för att ge kursledarna möjlighet att reflektera över de inskickade uppgifterna och deltagarna tid att justera sina arbeten om så krävs.

Efter att samtliga uppgifter blivit genomförda inom föreskriven tid med godkänt innehåll blir kursdeltagarna godkända samt erhåller subventionen.

Ledaren som gått denna utbildning ska kunna planera och genomföra en verksamhet:

 - som är stimulerande för många ungdomar oavsett talang eller idrottslig nivå
 - som är genomtänkt och planerad utifrån fysiologiska utvecklingsfaktorer
 - som innebär att de ungdomar som vill satsa hårt får bästa möjliga idrottsliga utveckling
 - som är stimulerande för ledaren själv och för ledarteamet


I din anmälan väljer du grengrupp. För att det skall bli en grengrupp krävs minst 4 st deltagare.

 • Sprint/Häck

 • Medel/Lång

 • Hopp

 • Kast

 • Mångkamp

Preliminärt schema för varje träff:
Fredag
17.30 - 18.30 Middag
18.30 - 21.30 Teori

Lördag
08.00 - 12.00 Teori / praktik
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.45 Teori / praktik
17.30 - 18.30 Middag
19.00 - 21.00 Teori / praktik

Söndag
08.00 - 11.15 Teori / praktik
11.15 - 12.00 Lunch
12.00 - 13.00 Teori 

Hemuppgifter:
 - Årsplanering
 - Biomekanik
 - Utvecklingsplan för de aktiva

Välkommen med din ansökan hälsar vi som är ansvariga för genomförandet av utbildningen
Anders Rydén  Håkan Widlund  Lisa Hannula Virving  Mats Olsson

Nästa nivå i Svensk Friidrotts tränarutbildning är Certifierad coach.
Nästa kurs startar hösten 2021 med GRUNDKRAVET att deltagarna gått
14-17 utbildningen och blivit godkända.

Nästa 14-17 kurs startar våren 2021.

 

Information

 • 2020-09-01
  • 2020-10-02 17:30 - 2020-10-04 13:00
  • 2020-11-20 17:30 - 2020-11-22 13:00
  • 2021-01-08 17:30 - 2021-01-10 13:00
 • Helpension, boende i dubbelrum.
 • Helpension
 • 16000 kr
 • Resor med billigaste färdmedel, helpension från fredag kväll till och med söndag lunch. Kurslitteratur: Träning i uppbyggnadsstadiet FRIIDROTT 14-17 år samt Friidrottens allmänna träningslära ingår. Varje godkänd deltagare får en subvention på 7000 till sin förening.
 • Avbokat kurs senare än 3 veckor före kursstart debiteras med 2000:-
 • Att ha genomgått 10-12 samt 12-14 årsutbildningarna. Kontakta Anders Rydén anders.ryden@friidrott.se för mer information

Information

 • 2020-09-01
  • 2020-10-02 17:30 - 2020-10-04 13:00
  • 2020-11-20 17:30 - 2020-11-22 13:00
  • 2021-01-08 17:30 - 2021-01-10 13:00
 • Helpension, boende i dubbelrum.
 • Helpension
 • 16000 kr
 • Resor med billigaste färdmedel, helpension från fredag kväll till och med söndag lunch. Kurslitteratur: Träning i uppbyggnadsstadiet FRIIDROTT 14-17 år samt Friidrottens allmänna träningslära ingår. Varje godkänd deltagare får en subvention på 7000 till sin förening.
 • Avbokat kurs senare än 3 veckor före kursstart debiteras med 2000:-
 • Att ha genomgått 10-12 samt 12-14 årsutbildningarna. Kontakta Anders Rydén anders.ryden@friidrott.se för mer information