Webbanmälan

World Sailing OSR Medical Training 6.05.2 a

Tacksam för snabb anmälan så vi hinner skicka ut kurslitteratur som ska läsas igenom före kursen börjar.


Ska du havskappsegla i kategori 2 och behöver sjukvårdskursen enligt Words Sailing Special Regulations så är detta kursen du ska gå.

Vi välkomnar även den som vill lära sig mer om sjukvård, och få ta del av Roger Nilsons erfarenheter från havskappsegling och de sjukdomar och olycksfall som kan inträffa.

Ska du delta i kvalificering till World Championsship - Malta 2020 för havskappsegling mixed. Då är det här kursen då behöver gå!

Kursen är även utmärkt för dig som ska långsegla.

Omfattning

Kursen är inriktad att ge kompetens för att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur radiokommunikation utförs med radio-/telemedical.

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som: 
- Förberedelser och rutiner ombord. Besättningens hälsostatus. Skepparens roll, ansvar och möjligheter. 
- Telemedical och användande av kommunikationsutrustning. 
- Systematiskt omhändertagande enligt L-ABCDE /DRABC. 
- Sjukvårdsutrustning och läkemedel. - Sårvård & suturering. 
- Hantering av skadade och sjuka ombord. 
- Vanliga skador och sjukdomar vid havskappsegling. 
- Erfarenheter av skador och olycksfall från havskappsegling


Utbildningsmål

Kursen ska ge teoretisk kunskap och praktisk kunskap i att hantera vanliga personskador ombord, inklusive att kunna kommunicera med räddningsresurser till sjöss, i luften och i land.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som är havskappseglare. Vi avser speciellt dig som ska segla internationellt och ansvara för sjukvård ombord.  I kategori 2 ska minst en person i besättningen ha detta certifikat.

Kursen är även lämplig för långseglare och den som vll lära sig mer om ämnet.

Förkunskaper 

Formellt inga krav, men vi rekommenderar:

 • ISAF/WS Offshore Personal Safety Course samt någon form av första hjälpen-utbildning som omfattat HLR-utbildning.
 • Lämplig förkunskap är även SRC-certifikat. Examineringskrav, pris etc enligt Nämnden för Båtlivsutbildning


Kurslängd

8 timmar. Kursen genomförs under en dag mellan kl 0830 och 1600. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
Första hjälpen ombord, Sandra Roberts.  ISBN 978-91-976603-7-2
- Kurshäfte ISAF Medical training

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat på engelska, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.05.2a) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 1 och 2.

Medverkande instruktörer:

 • Stefan Nilsson, säkerhetsutbildare och ansvarig för WS säkerhetskurser i Sverige.
 • Roger Nilson, havskappseglare och läkare.

Innehållet i kursen:

 • Systematiskt omhändertagande enligt L-ABCDE metoden
 • Patientobservationer
 • Telemedical
 • Omhändertagande och åtgärder vid vanliga skador och olycksfall ombord
  - Extern hjälp/räddningshelikopter kan ansluta inom 60 minuter
  - Extern hjälp kan inte ansluta på flera timmar

  - Extern hjälp kan inte ansluta på dagar
 • Sjukvårdsutrustning och ”skeppsapotek”

Genomförande:

 • Alla kursdeltagare ska innan kursen läsa igenom utmailat kurshäfte
 • Alla kursdeltagare ska innan kursen genomföra ett kort diagnostiskt prov som man rättar själv. Syftet är att identifiera egna svagheter o plocka upp dessa under efterföljande lektioner.
 • Under kursen genomförs både teoretiska och praktiska moment relaterade till kursens innehåll, syfte och troliga/realistiska scenarion ombord. Exempelvis lärs ut hur man syr sår - suturerar.

Kursen är godkänd av Svenska seglarförbundet och uppfyller därmed WS kraven ”MNA reqognised courses” 

Läs mer om kursens innehåll: https://www.seasafety.se/utbildningforedragexaminering/sakerhetskurser-for-havskappseglare

På baksidan av certifikatet kommer stå:

Course content:

 • Preparation - onboard procedures. Skipper's role, responsibilities & opportunities. 
  Crew health status

 • First Aid procedures (L-ABCDE/DR-ABCDE),

 • Use of Tourniquettes, splines.

 • CPR training incl. use of semi-automated defibrillator onboard.

 • SRC communications systems, use of Radio/Telemedical.

 • How to move injured person from boat to liferaft/helicopter.

 • Bleeding and Wound Care. Training how to set suture on cuts, how to immobilize fractures.

 • Extremes of Heat and Cold, Hypothermia, drowning.

 • Poisons and Toxic Substances.

 • Shock Management.

 • Airway Management - Asthma, Choking, Severe Allergic Reaction, Hyperventilation.

 • Cardiac Emergencies.

 • Seizures and Convulsions.

 • Burns and Scalds.

 • Abdominal injuries.

 • Musculoskeletal Injuries.

 • Bites and Stings.

 • Care for common medical incidents in offshore sailing – Cases how did they do it?

 • Useful medical equipment onboard.

Training course is 8 hours. Training led by Med Doc Roger Nilson.

  

Information

 • 2020-04-03
  • 2020-04-19 00:00 - 00:00
 • BirgerJarlsgatan, Stockholm
 • Stefan Nilsson och Roger Nilson
 • 2300 kr
 • Kursavg inkluderar moms och kurslitteratur, enkel lunch Den som gått/går WS säkerhetskurs under 2020 får 500 kr rabatt. Ange fakturanumret på din säkerhetskurs vid bokning!
 • Anmälan är bindande.
 • 7 av 30

Information

 • 2020-04-03
  • 2020-04-19 00:00 - 00:00
 • BirgerJarlsgatan, Stockholm
 • Stefan Nilsson och Roger Nilson
 • 2300 kr
 • Kursavg inkluderar moms och kurslitteratur, enkel lunch Den som gått/går WS säkerhetskurs under 2020 får 500 kr rabatt. Ange fakturanumret på din säkerhetskurs vid bokning!
 • Anmälan är bindande.
 • 7 av 30