Webbanmälan

Tränarutbildning steg 2 - Sundsvall

>> Viktigt att du som deltagare tar del av riktlinjer för utbildning under coronapandemin. Riktlinjerna finns på förbundets utbildningssida.

Tränarutbildning steg 2 motsvarar tidigare klubbinstruktörskursen.

Kursen bygger på fyra områden, funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik med innehåll enligt nedan.

Funktionell träning

Tillämpad träningslära

Planering

Metodik

Skadeförebyggande

Core

MAQ

Idrottsskador

Tejpning

Anatomi

Fysiologi

Plyometrisk

Barn och ungdom (utvecklingsfaser)

Träningsplaneringsmöte (rollspel)

Nollägesrapport, utvärdering av tidigare träning och målsättning
(prestation, resultat, process)

Träningsfaser:
Adaptation
Hypertrofi
Maxstyrka
Grenspecifik

Periodisering
Pulsering
 

Utvärdering

Verktyg för utvärderingar, tester, (fysprofilen)

Dynamisk systemteori
 

  Deltagarna ska efter genomgången kurs;


  Funktionell träning

  • Kunna grunderna i funktionell träning
  • Kunna några metoder för skadeförebyggande träning och core-träning
  • Kunna göra enklare bedömningar av de vanligaste idrottsskadorna
  • Kunna akut behandla mjukdelsskador och stukningar
  • Kunna tejpa för att stabilisera leder
  Tillämpad träningslära
  • Kunna beskriva hur rörelseapparaten fungerar
  • Kunna göra enklare rörelseanalyser
  • Kunna kroppens största muskelgrupper
  • Kunna använda några metoder för konditionsträning
  • Kunna några metoder för styrketräning
  • Känna till utvecklingsstegen i barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
  Planering
  • Kunna göra en kapacitetsprofil av en idrottare
  • Kunna göra en träningsplanering för en individ eller för en grupp
  • Kunna använda begreppen adaption, hypertrofi, maxstyrka och grenspecifikt i sin träningsplanering
  • Kunna planera träning utifrån periodisering och pulsering
  • Kunna några metoder för utvärdering av genomförd träning
  Metodik
  • Känna till dynamisk systemteori och hur det påverkar rörelseinlärning
  • Kunna använda DS i praktisk verksamhet

  Information

  • 2020-10-07
   • 2020-11-07 09:00 - 2020-11-08 17:00
  • Sundsvall, exakt plats meddelas senare
  • Frej Levin
  • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar boende, kontakta gärna Bosön för boendealternativ.
  • 2200 kr
  • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.
  • Genomförd gruppinstruktörskurs alternativt tränarutbildning steg 1

  Information

  • 2020-10-07
   • 2020-11-07 09:00 - 2020-11-08 17:00
  • Sundsvall, exakt plats meddelas senare
  • Frej Levin
  • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar boende, kontakta gärna Bosön för boendealternativ.
  • 2200 kr
  • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.
  • Genomförd gruppinstruktörskurs alternativt tränarutbildning steg 1