Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 - Östersund

>> Viktigt att du som deltagare tar del av riktlinjer för utbildning under coronapandemin. Riktlinjerna finns på förbundets utbildningssida.

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik.

  Tränarskap

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om idé och värderingsstyrt ledarskap och veta vad normmedvetet perspektiv innebär
  • Ha kunskap om ledarskapets grundprinciper och anpassat ledarskap
  • Veta vad som skapar motivation inom idrotten och vad självbestämmandeteorin är
  • Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på ledaren i en träningsgrupp
  • Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
  • Ha kännedom om nödvärnslagen och kampsportslagen samt veta hur dessa påverkar verksamheten
  • Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning

   

  Träningslära

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
  • Ha grundläggande kunskaper i näringslära
  • Kunna genomföra grundläggande styrketräning i en träningsgrupp
  • Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
  • Kunna planera ett träningspass
  • Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp

   

  Metodik

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
  • Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
  • Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
  • Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
  • Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen


   Information

   • 2020-08-09
    • 2020-09-12 09:00 - 2020-09-13 17:00
   • Östersund, exakt plats meddelas senare
   • Frej Levin
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.

   Information

   • 2020-08-09
    • 2020-09-12 09:00 - 2020-09-13 17:00
   • Östersund, exakt plats meddelas senare
   • Frej Levin
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.