Webbanmälan

MotoriQ - Physical literacy intro Stockholm

Vi lever idag i en tid där både barn, unga och vuxna blir allt mer stillasittande. Detta sker trots att allt mer forskning visar hur viktig fysisk aktivitet är för kroppens välmående och utveckling. Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildning inom projektet MotoriQ lär ut hur vi genom Physical literacy kan skapa rörelsekompetens som leder till motivation, självförtroende, glädje och framför allt ett aktivt deltagande i fysiska aktiviteter.

Syfte och mål
Utbildningens mål är att introducera och skapa kunskap om vad Physical literacy är och hur det används vid träning av barn och ungdomar. Deltagarna kommer få med sig grundläggande kunskap i hur rörelsekompetens kan användas som verktyg för att skapa motivation, glädje och självkänsla hos barn och ungdomar så att de väljer att delta i fysiska aktiviteter.

Innehåll 
Under utbildningens första del introduceras begreppet Physical literacy. I den andra delen av utbildningen ges praktiska tips och exempel på hur Physical literacy kan tillämpas vid träning för barn och ungdomar. 

Målgrupp
Ledare, tränare och föräldrar som vill lära sig mer om hur de kan bidra till att barn och ungdomar blir mer fysiskt aktiva.

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs.

Deltagaravgift
Utbildningen är gratis för medlemmar från föreningar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. För övriga är kostnaden 500 kr. Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt. att utebli medför att en administrativ avgift på 200 kr tas ut.

Bekräftelse
Ett mail skickas i samband med anmälan vilket bekräftar att den är ok. Får du ingen bekräftelse ring 0707-14 43 64. Svenska Budo & Kampsportsförbundet förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning/föreläsning om deltagarantalet inte anses tillräckligt.  

Kallelse
Kallelse mejlas till samtliga deltagare som angett mejladress ca 1 vecka innan kursstart. 

Kursledare: Alexander Ferm

Information

 • 2020-03-01
  • 2020-03-15 13:00 - 16:00
 • SMAC - Sweden martial arts center
 • Alexander Ferm
 • Gratis för deltagare från Svenska Budo & Kampsportförbundets föreningar. Vid utebliven avanmälan debiteras 200kr.

Information

 • 2020-03-01
  • 2020-03-15 13:00 - 16:00
 • SMAC - Sweden martial arts center
 • Alexander Ferm
 • Gratis för deltagare från Svenska Budo & Kampsportförbundets föreningar. Vid utebliven avanmälan debiteras 200kr.