Webbanmälan

World Rugby Level 1 Match Officials Course in Vänersborg

WR Level 1 Match Officials Course in Vänersborg

1 day of basic entry level training to learn how to referee the game of rugby. This course is mainly practical with some theory as well. All modules will be delivered in the form of physical practice at refereeing and group work (on the pitch and in the classroom). 

1 dag med grundläggande nivå för att lära sig att döma rugby. Kursen är huvudsakligen praktisk med viss teori.

Alla delar kommer att genomföras i form av praktiska övningar som domare och i grupparbete (på planen och i klassrummet).

Prerequisites/Förkunskaper:

WR Laws online Exam - http://laws.worldrugby.org
WR Rugby Ready Exam - http://rugbyready.worldrugby.org

Things to bring/Saker att ta med:
Training kit (suitable for the weather)/Träningskläder efter väder
Rugby Boots suitable for grass or Astroturf/Skor för gräs eller konstgräs
Whistle/Egen visselpipa

Red and Yellow Cards/Gula och röda kort
Writing materials/Anteckningsmaterial
Lots of energy/Massor av energiInformation

  • 2020-03-06
    • 2020-03-08 00:00 - 00:00
  • Ronnie Björklund
  • 8 av 30

Information

  • 2020-03-06
    • 2020-03-08 00:00 - 00:00
  • Ronnie Björklund
  • 8 av 30