Webbanmälan

Grundutbildning för utbildare


Målgrupp: för dig som är utbildare inom idrotten

Detta är en utbildning som ger dig en bra grund att stå på som utbildare då den berör viktiga aspekter i din roll som utbildare inom idrottsrörelsen, vad som är viktigt att tänka på utifrån motivation och lärande samt hur du rent praktisk kan gå tillväga i din roll som utbildare. Utbildningen är gjord i ett varierat lärande som varvas av egen studier via en utbildningswebb med tillhörande reflektionshäfte och uppgifter att göra i det digitala klassrummet som en fysiska dag där vi har stor fokus på att samtala kring det vi tagit del av på webben samt pröva olika moment praktiskt. 
Utbildningen är på ca 20 timmar, varav drygt 10 timmar som egen studier på webben med tillhörande uppgifter  i det digitala klassrummet. 

Utbildningen startar den 17 augusti med en fysisk träff den 4 september 2020. Utbildningen avslutas ca två veckor efter den fysiska dagen. 

Sista anmälningsdag är den 7 augusti 2020.

Frågor
Maria Ståhl, maria.stahl@rfsisu.se eller 08- 699 62 66

Information

    • 2020-09-04 09:00 - 16:00
  • Idrottens Hus, Skanstull
  • 1800 kr
  • inkl. kursavgift, utbildningsmaterial, fika och lunch på den fysiska dagen.

Information

    • 2020-09-04 09:00 - 16:00
  • Idrottens Hus, Skanstull
  • 1800 kr
  • inkl. kursavgift, utbildningsmaterial, fika och lunch på den fysiska dagen.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.