Webbanmälan

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande på Bosön


Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt perspektiv på mental träning.

ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande. Se nedan för en mer utförlig beskrivning av ACT och dess användning inom elitidrotten. 

Datum och plats
28-30 september, 2020
Bosön, Lidingö

Anmälan
Anmälan görs av förbundskapten eller motsvarande dock senast 21 augusti 2020.

Kontaktpersoner
Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet -  liselotte.ohlson@rf.sisuse eller 08-699 62 27Information

    • 2020-09-28 10:00 - 2020-09-30 15:30
  • Bosön, Lidingö
  • Linda Söderqvist
  • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00, boka@boson.nu

Information

    • 2020-09-28 10:00 - 2020-09-30 15:30
  • Bosön, Lidingö
  • Linda Söderqvist
  • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00, boka@boson.nu

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.