WebbanmÀlan

HLR och första hjälpen för SM-veckans funktionärer och volontärer

Under SM-veckan kommer det att röra sig många människor i Halmstad. Vet du vad du ska göra om någon drabbas av exempelvis plötsligt hjärtstopp eller sätter i halsen?

Kunskaper i hjärt- och lungräddning och första hjälpen minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Därför vill vi utbilda så många funktionärer och volontärer som möjligt i HLR och första hjälpen.

Utbildningen kommer bland annat att ge dig livsviktig kunskap om:

-        Hur du gör hjärt- och lungräddning genom korrekt utförda kompressioner och inblåsningar

-        Hur en hjärtstartare fungerar 

-        Hur du hjälper bedömer en akutsituation och larma 112

-        Hur du stoppar blödningar och lägger förband. 

-        Hemberedskap Utbildare är en erfaren instruktörer från Civilförsvarsförbundet. 

Frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr RF/SISU, asa.agmyr@rfsisu.se 070-341 40 03Information