Webbanmälan

Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Policy - DIGITAL

Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med? Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens policys och handlingsplaner. Kvällen blandas med information och samtal runt de policys en föreningen bör ha och hur man skapar handlingsplaner för att konkretisera dessa.


Innehåll:
•Vilka policys kan din förening behöva?
•Vilka policys ska vår förening ha?
•Hur ska vi ta fram dem?
•Hur ska vi kommunicera ut dem?
•Hur ska vi se till att framtagna policys efterlevs?

Erfarenhetsutbyte om vilka policys ni har och hur de fungerar.

Målgrupp: Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad: Kostnadsfritt

Övrigt: Du behöver tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.

Varmt välkommen att anmäla dig till fördjupningskvällen och få en bild över din förenings behov av policys.

Information

  • 2020-11-05 18:00 - 20:30
 • Digitalt via Microsoft Teams
 • Thomas Björkman
 • Kostnadsfri
 • 18 av 40

Information

  • 2020-11-05 18:00 - 20:30
 • Digitalt via Microsoft Teams
 • Thomas Björkman
 • Kostnadsfri
 • 18 av 40

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.