Webbanmälan

IdrottOnline - Kassör, Hedemora

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline rörande medlemshantering och avgifter.

Målgrupp
Kassörer som ska använda IdrottOnline.

Innehåll
- Administration, lägga till och ta bort person
- Avgifter, skapa och hantera
- LOK-stöd, ansökan
- Idrottslyftsmedel, ansökan

OBS - Till denna utbildning behöver du ta med egen dator.

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Utbildningen kommer att genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar gällande fysiska träffar, alternativt genomförs utbildningen digitalt.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

Information

 • 2020-11-05
  • 2020-11-12 18:00 - 21:00
 • Hedemora, lokal meddelas i kallelse.
 • Magnus Bobäck
 • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

Information

 • 2020-11-05
  • 2020-11-12 18:00 - 21:00
 • Hedemora, lokal meddelas i kallelse.
 • Magnus Bobäck
 • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.