Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Falun -FULLBOKAD

OBS - datum för den första träffen är flyttad från onsdag 30 september till torsdag 1 oktober.

Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren
- Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
- Egna studier via webb
- Fysisk träff/träffar
- Hemuppgift
- Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 minuter

De uppgifter du lämnar vid anmälan kommer att delges utbildningens utbildare.

Utbildningen kommer att genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar gällande fysiska träffar, alternativt genomförs utbildningen digitalt.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén


Information

 • 2020-09-20
  • 2020-10-01 18:00 - 20:30
  • 2020-10-25 09:00 - 17:00
 • Träff 1 - Scandic Lugnet, Träff 2 - Scandic Lugnet samt Lugnets gymnastiksal.
 • Annica Matsson
 • 1800 kr
 • Vi subventionerar kursavgiften med 100% via Projektstöd IF. Föreningen kommer att faktureras kurskostnaden. Ersättning utbetalas automatiskt efter utbildningens genomförande. När ersättning mottagits ska en återrapport göras via Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. Kontakta ansvarig idrottskonsulent om du har frågor.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande faktureras 1 800 kr/person. Denna eventuella kostnad ersätts ej.

Information

 • 2020-09-20
  • 2020-10-01 18:00 - 20:30
  • 2020-10-25 09:00 - 17:00
 • Träff 1 - Scandic Lugnet, Träff 2 - Scandic Lugnet samt Lugnets gymnastiksal.
 • Annica Matsson
 • 1800 kr
 • Vi subventionerar kursavgiften med 100% via Projektstöd IF. Föreningen kommer att faktureras kurskostnaden. Ersättning utbetalas automatiskt efter utbildningens genomförande. När ersättning mottagits ska en återrapport göras via Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. Kontakta ansvarig idrottskonsulent om du har frågor.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande faktureras 1 800 kr/person. Denna eventuella kostnad ersätts ej.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.