Webbanmälan

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor med energi och upplevelser. Du får möte en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten. Du som tränare gör skillnad!

En bra grund att stå på.
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå från hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.  Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren
- Valbar del från grundutbildningens upplägg
- Egna studier via webb och inläsning
- Fysiska träffar
- Hemuppgift att genomföra i din förening.
Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.

Vill du gå grundutbildningen för tränare?
Prata med din förening som anmäler dig till utbildningen. Du kan läsa mer om utbildningen och vårt idrottsövergripande utbildningsutbud på www.sisuidrottsutbildarna.se.

Kostnad
Grundutbildningen för tränare kostar 1800 kr/person. Föreningen betalar 300 kr/person och föreningen kan ansöka om 1500 kr från Idrottslyftet.

Information

 • 2020-09-07
  • 2020-09-14 18:00 - 19:30
  • 2020-10-10 09:00 - 17:00
 • Idrottens Hus, Visby
 • Gunnel Österberg, Jan Christoffersson

Information

 • 2020-09-07
  • 2020-09-14 18:00 - 19:30
  • 2020-10-10 09:00 - 17:00
 • Idrottens Hus, Visby
 • Gunnel Österberg, Jan Christoffersson

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.