WebbanmÀlan

IdrottOnline-Workshop-Tema:Närvaroregistrering

Under workshopen kommer vi att gå igenom digital närvarorapportering i IdrottOnline som den 1 juli 2020 blir obligatoriskt för alla föreningar.

Klicka här för att komma till anmälan

Information