Webbanmälan

Utbildning för unga ledare och mentorer


Inbjudan till utbildning för unga ledare och mentorer

Stockholms Ishockeyförbund i samarbete med SISU Stockholmsidrotten erbjuder återigen en utbildning för unga ledare och mentorer. I år samarbetar vi även med Stockholms handbollsförbund. Vi har tillsammans med föreningarna identifierat att det finns en hel del unga ledare i verksamheten. Vi ser även en väldigt stor potential att öka på ledarförsörjningen i framtiden om vi fångar upp intresserade ungdomar och erbjuder en bra väg in i ledargärningen.  Unga ledare definieras enligt Riksidrottsförbundet vara 15-25 år gamla. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande ledarskapsutbildning och stärka unga ledare i deras roll. Stödet i föreningen ska bland annat finnas genom att en mentor finns till hands. Mentorn får en kortare utbildning i mentorskap. För att få anmäla deltagare till utbildningen har vi även tagit fram ett antal kriterier som anmälande förening ska uppfylla Dessa kriterier anges lite längre ner. Ishockeyn har 15 platser på utbildningen och handbollen 10 varje deltagare har en mentor, Mentorn kan ha flera adepter

Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 15-25 år. Aktiva eller f.d. aktiva

Utbildningens innehåll

-         Ledarskap - filosofi

-         Barn och ungdomars fysiska utveckling

-         Pedagogik i praktiken

-         Föräldrar

Kriterier för föreningen

Övergripande:

-         Den unga ledaren ska verka i en trygg miljö

-         Det ska finnas en fungerande organisation i den verksamhet den unga ledaren verkar (huvudansvarig tränare, assisterande tränare, lagledare, materialare, aktiv föräldragrupp)

Mentor:

-         Den Unga ledaren ska ha en mentor. Denne kan vara lagets Huvudansvariga tränare, föreningens Sportchef eller annan dedikerad person.

-         Önskvärt är att mentorn har en dokumenterad erfarenhet, men framförallt brinner för att stöta en ung ledare i dess utveckling

-         Genomföra samtal med den unga ledaren löpande och så ofta som möjligt

-         Delta på inledande 1:a (21/9) och 3:e (22/10) träff tillsammans med föreningens unga ledare ca 2 timmar

-         Genomgå mentorsutbildning 11/10 ca 4 timmar

-         Kontinuerlig dialog med av Stockholms Ishockeyförbund utsedda mentorsansvarig

Plan

-         Önskvärt är att föreningen har en plan för den unga ledaren. Vad som händer de närmaste 2 åren och vilka utbildningar planeras (tex Grundkurs) och att det finns en ekonomisk planering för detta.

Utbildare

Andreas Carlsson (ledarskap, barn och ungdomars fysiska utveckling)

Henrik Lannér (Pedagogik i praktiken, föräldrar)

Patrik Svarvén (mentorskap – coachande förhållningssätt)

Ulf Rustas Stockholms Ishockeyförbund

Håkan Strömberg SISU7Stockholmsidrotten

Tidplan och utbildningar

Tillfälle 1: (Presentation av utbildning, förväntningar)

Datum:          21/9-20

Tid:                19.00–20.30 (drop in fika 18.30)

Plats              Park Hotell Solna

Målgrupp:     Unga ledare och mentorer

Tillfälle 2 (Utbildningshelg)

Datum:          10/10-11/10-20

Tid:                09.00-16.00 båda dagarna (drop in fika 08.30)

Plats:             Park Hotell Solna

Målgrupp:     Unga ledare och mentorer

OBS!             Mentorer endast söndag 11/10  kl. 09.00 -12.00 avslutas med lunch

Tillfälle 3: (Avstämning, examen)

Datum:          22/10-20

Tid:                19.00–20.30 (drop in fika 18.30)

Plats:             Plats ej klar

Målgrupp:     Unga ledare och mentorer

Antalet platser är begränsat till 25 unga ledare 

Anmälan

Anmälan gäller samtliga tillfällen. Unga ledare = 4 tillfällen, Mentorer = 3 tillfällen

OBS! I anmälan är det viktigt att ange om man är Ung ledare eller Mentor

Senast tisdag 15/9-20 (nytt datum)

Förbehåll

Stockholms ishockeyförbund  oxh Stockholms Handbollsförbund erhåller rätten att göra urvalet av deltagare.

Frågor besvaras av ulf.rustas@stockholmhockey.se       

Information

   • 2020-09-21 18:00 - 20:00
   • 2020-10-10 08:30 - 17:00
   • 2020-10-11 08:30 - 17:00
   • 2020-10-22 18:00 - 20:00
  • Park Hotell Solna
  • Andreas Carlsson Henrik Lannér Patrik Svarvén
  • 9 av 45

Information

   • 2020-09-21 18:00 - 20:00
   • 2020-10-10 08:30 - 17:00
   • 2020-10-11 08:30 - 17:00
   • 2020-10-22 18:00 - 20:00
  • Park Hotell Solna
  • Andreas Carlsson Henrik Lannér Patrik Svarvén
 • 9 av 45
Ett arrangemang av SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och stimulerar till människors lärande.

Vi består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder utveckling inom idrotten.