Webbanmälan

Tränarcoacherna 2020- Elit

Utbildningen är digital.

Barnkonventionen är numera svensk lag. Men många föreningar behöver mer kunskap om både Barnkonventionen och lagen.

I samarbete med Malmö idrottsakademi, som drivs av Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och RF-SISU Skåne, ska vi öka kunskapen för både bredd- och elitföreningar i Malmö med omnejd.
Utbildningen genomförs i tre steg. BRIS informerar om barnrättighetsperspektivet, Rädda Barnen om konkreta metoder för att jobba utifrån det och RF-SISU Skåne berättar om perspektiv och riktlinjer.

De aktuella datumen är:
22/9 BRIS: Grundläggande runt Barnkonventionen för idrottsförening.
29/9 Rädda Barnen: High 5 – fem steg mot en handlingsplan.
6/10 RF-SISU Skåne: Idrottens anvisningar och värdegrund för barn- och ungdomsidrott och Barnkonventionen som lag för idrottsföreningar.

Plats:
Utbildning är digital, länk skickas ut med kallelsen som kommer ca 1 v innan.

Anmälningsinformation:
För anmälan ska föreningen skicka minst 2 personer, dessa blir sedan kontaktpersoner i barn- och ungdomsfrågor mot RF-SISU Skåne samt del av ett nätverk som erbjuds kontinuerliga aktiviteter och kompetensutveckling.


Information

  • 2020-09-14
   • 2020-09-22 13:00 - 16:00
   • 2020-09-29 13:00 - 16:00
   • 2020-10-06 13:00 - 16:00
  • Digital utbildning

Information

  • 2020-09-14
   • 2020-09-22 13:00 - 16:00
   • 2020-09-29 13:00 - 16:00
   • 2020-10-06 13:00 - 16:00
  • Digital utbildning
  • Träffarna är gratis.

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.