Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupad tränarutbildning som bygger vidare på Grundutbildning för tränare.

Du får möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap och hitta arbetssätt för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga. Utbildningen är på mellan 32-35 utbildningstimmar á 45 minuter och sträcker sig över en viss tid och sker i ett varierat lärande där du genomför egna studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Utbildningen innehåller även gemensamma träffar som har stort fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna. Du får gå utbildningen det år du fyller 16. 


Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid. Ditt uppdrag handlar troligen om att koordinera samverkan och dialogen med övriga tränarkollegor och ledare i föreningen. 
Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning. 


Frågor: Malin Eriksson

malin.eriksson@rfsisu.se eller 070-285 43 57


Information

 • 2020-10-02
  • 2020-10-19 18:00 - 21:00
  • 2020-11-17 18:00 - 21:00
  • 2020-12-05 09:00 - 17:00
 • Träff 1: Kolla områdeslokal, Kungsbacka. Träff 2: Digitalt Zoom. Träff 3: Digitalt Zoom
 • Malin Eriksson
 • 1800 kr
 • Kursavgiften inkluderar kost och studiematerial. Avgiften faktureras respektive förening. Varje deltagare har ett år på sig att bli godkänd på kursens samtliga moment och då få intyg på avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltning kan eventuell del av avgiften fås tillbaka. Ni kan även ta kontakt med er Idrottskonsulent på RF-SISU Halland för att se vilka möjligheter det finns med Projektstöd.
 • Anmälan är bindande. Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer och deltagare stannar hemma vid minsta symptom.

Information

 • 2020-10-02
  • 2020-10-19 18:00 - 21:00
  • 2020-11-17 18:00 - 21:00
  • 2020-12-05 09:00 - 17:00
 • Träff 1: Kolla områdeslokal, Kungsbacka. Träff 2: Digitalt Zoom. Träff 3: Digitalt Zoom
 • Malin Eriksson
 • 1800 kr
 • Kursavgiften inkluderar kost och studiematerial. Avgiften faktureras respektive förening. Varje deltagare har ett år på sig att bli godkänd på kursens samtliga moment och då få intyg på avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltning kan eventuell del av avgiften fås tillbaka. Ni kan även ta kontakt med er Idrottskonsulent på RF-SISU Halland för att se vilka möjligheter det finns med Projektstöd.
 • Anmälan är bindande. Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer och deltagare stannar hemma vid minsta symptom.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.