Webbanmälan

IdrottOnline - LOK-stöd, Avesta

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Från och med höstterminen 2020 är det ett krav att redovisa föreningens LOK-stöd digitalt. Vi bjuder därför in till en utbildning i IdrottOnline där vi kommer att inrikta oss på digital LOK-stödsansökan och hantering av utbildningsaktiviteter via utbildningsmodulen.

Du kommer praktiskt få arbeta med det digitala sättet att planera, registrera och ansöka om LOK-stöd och Utbildningsmodul.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig framförallt till administratörer inom föreningens IdrottOnline klubbsida och du bör vara väl insatt i verktyget.

OBS - Till denna utbildning behöver du ta med egen dator.

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Utbildningen kommer att genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar gällande fysiska träffar, alternativt genomförs utbildningen digitalt.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

Information

 • 2020-08-25
  • 2020-09-01 18:00 - 20:30
 • Konferensrummet i Avesta Ishall
 • Elin Ivarsson och Oscar Ljunggren
 • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande debiteras 500 kr/person.

Information

 • 2020-08-25
  • 2020-09-01 18:00 - 20:30
 • Konferensrummet i Avesta Ishall
 • Elin Ivarsson och Oscar Ljunggren
 • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande debiteras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.