Webbanmälan

Fördjupning i normkritik och inkludering

Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av "5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott". Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen.

Målgrupp
RF-SISU distrikt och utvalda specialidrottsförbund.

Förkunskap
Du behöver ha genomfört nedanstående utbildning eller motsvarande.

  • "5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott" 
  • Fördjupning normer och trösklar med fokus på etnicitet - webbinarium. För dig som inte deltog i tidigare genomförda webbinarium kontakta distriktets koordinator eller Lillemor Lindell för tillträde till inspelade föreläsningar för egenstudier eller i grupp.

Tillfällen
Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen. Deltagandet i utbildningen sker i sin helhet och det är därmed inte möjlig att ta del av endast enstaka tillfällen. 

Tiden för varje tillfälle är kl. 09:00-15:00 och datumen för hösten 2020 är följande;
20 oktober
17 november
10 december


Kontakt
Lillemor Lindell, RF/SISU
lillemor.lindell@rfsisu.se

Information

    • 2020-10-01 00:00 - 2021-05-31 00:00
  • Lillemor Lindell
  • Utbildningen bekostas av RF/SISU men är kostnadsfri för dig som deltagare. 

Information

    • 2020-10-01 00:00 - 2021-05-31 00:00
  • Lillemor Lindell
  • Utbildningen bekostas av RF/SISU men är kostnadsfri för dig som deltagare. 

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.