Webbanmälan

Förbundsforum 2020

Förbundsforum 2020
Digitalt möte via Teams. 

Förbundsforum 2020

När planerna på ett forum föddes i september 2018 var det huvudsakliga syftet att bereda frågor inför årsmötet. Säsongen 2019/2020 har Svenska Konståkningsförbundet haft fokus på missförhållanden och utredning. Det har medfört att även fokus på innehållet i forum har flyttats till utredningsresultat, åtgärdsprogram, handlingsplan och ärendeprocess.

Mötet sker digitalt via teams. Bekräftelse och kallelse skickas ut efter anmälningstidens utgång

Preliminära tider:

09:30 Välkomna och inledning

10-ca 12 De externa utredarna presenterar utredningsresultat och svarar på frågor

Ca 12 Lunchpaus

13-16:30 Eftermiddagspass med Förbundsutvecklingsplan, ärendehantering och grupparbeten kring utmaningar

16:30 Vägen framåt och avslut

Information

    • 2020-08-12
      • 2020-08-15 09:30 - 17:00

Information

    • 2020-08-12
      • 2020-08-15 09:30 - 17:00