Webbanmälan

Basutbildning

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens nya basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är första steget och ett behörighetskrav för att gå någon av Svenska Ridsportförbundets andra utbildningar tex. utbildare i Grönt kort, Ridledarutbildning Ridlärar och tränarutbildningar, central och regional funktionärsutbildning.

Basutbildningen kan du gå från året du fyller 18 år.

Innan den fysiska träffen är det 10 timmar webbstudier och en hemuppgift som ska skickad in innan kursdagen. Kursboken köper du själv i god tid på https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/basutbildning-for-ridsportens-ledare-2/ 

Sista anmälningsdag är den 20 oktober. Se också regler vid anmälan och avanmälan.

Utbildningar samt övriga träffar och aktiviteter ska genomföras utifrån allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Vi som anordnare har gjort en riskbedömning för att säkerställa att aktiviteten är möjlig att genomföra men vi behöver alla ta ansvar och hjälpas åt för att minska smittspridning.

Därför måste alla:

Hålla avstånd

 • Tvätta händerna ofta
 • Om du behöver - hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk

 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och håller fysiskt avstånd till människor som du inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.


Information

  • 2021-02-20 09:00 - 12:00
  • 2021-03-03 18:00 - 20:15
  • 2021-03-10 18:00 - 20:15
 • Teams
 • Rosie Johansson
 • 450 SEK
 • Inkl fika och lunch. Boken beställer du själv via länken i inbjudan.
 • Avbokning efter sista anmälningsdag den 20 oktober. faktureras. Se våra regler föranmälan och avbokning här

Information

  • 2021-02-20 09:00 - 12:00
  • 2021-03-03 18:00 - 20:15
  • 2021-03-10 18:00 - 20:15
 • Teams
 • Rosie Johansson
 • 450 SEK
 • Inkl fika och lunch. Boken beställer du själv via länken i inbjudan.
 • Avbokning efter sista anmälningsdag den 20 oktober. faktureras. Se våra regler föranmälan och avbokning här