Webbanmälan

Digitalt deltagande – Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

Denna anmälan är för dig som vill delta digitalt.

Var med och ta fram Svensk Fäktnings utvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen ska vara en ledstjärna i arbetet med aktiva i föreningarna och inom Svenska Fäktförbundet. Utvecklingsmodellens innehåll styr hur Svenska Fäktförbundet och andra aktörer utformar stöd till föreningsverksamhet genom till exempel föreningsutveckling och utbildningar.

Preliminärt program

09.30-10.00 Fika

10.00-10.30 Välkommen och introduktion

10.30-11.30 Johan Fallby: En utvecklingsmodell för idrotten

 • Självbestämmandeteorin
 • Developmental Model of Sport Participation, DMSP (Jean Côté)
 • Transformativt ledarskap

11.30-11.45 Paus

11.45-12.45 Forts. Fallby

12.45-13.15 En möjlig utvecklingsmopdell för Svensk Fäktning 

13-15-14.00 Lunch 

14.00-14.45 Arbetspass 1: Hur skulle vi kunna införa en utvecklingsmodell inom vår förening?

14.45-15.30 Arbetspass 2 med fika: Vad behöver vi göra gemensamt inom Svensk Fäktning för att få en utvecklingsmodell på plats?

15.30-16.00 Summering, nästa steg

16.00 Slut

Praktiska upplysningar

Digital närvaro

Det är möjligt att följa konferensen digitalt via Teams. Anmälan ska då göras till utbildningen "Digitalt: Svensk Fäktnings utvecklingsmodell".

Finansiering av deltagande

Varje förening har möjlighet att söka bidrag från Projektstöd IF för två deltagare, företrädelsevis ordförande och huvudtränare i förening. Bidrag lämnas till deltagaravgift och resekostnader för deltagare utanför Stockholmsområdet. Närmare instruktioner för ansökan lämnas i samband med kallelsen. Deltagaravgiften faktureras efter den 17 oktober med 20 november som sista betalningsdag

Information

 • 2020-10-17
  • 2020-10-17 09:30 - 16:00
 • Teams
 • Johan Fallby, Pontus Weman Tell
 • För digitala deltagare
 • Fri avbokning.

Information

 • 2020-10-17
  • 2020-10-17 09:30 - 16:00
 • Teams
 • Johan Fallby, Pontus Weman Tell
 • För digitala deltagare
 • Fri avbokning.